موتور پمپ هوا DC مدل MAP-1704 مشاهده عکس بزرگتر

موتور پمپ باد/هوا DC مدل MAP-1704

موتور پمپ هوا کوچک و ارزان قیمت که با وزن کم خود 90کیلو پاسکال فشار ایجاد می کند ، مناسب برای تجهیزات پزشکی و...

130701012

جدید

اخطار: موجودی باقیمانده رو به پایان است!

79,900 تومان

 Product Object
(
  [tax_name] => deprecated
  [tax_rate] => 0
  [id_manufacturer] => 0
  [id_supplier] => 0
  [id_category_default] => 154
  [id_shop_default] => 1
  [manufacturer_name] => 
  [supplier_name] => 
  [name] => موتور پمپ باد/هوا DC مدل MAP-1704
  [description] => 

این پمپ کوچک ولی قدرتمند، برای مصارف پزشکی طراحی شده است، در واقع در دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ فشار خون و... از این پمپ استفاده می گردد، با این حال یک پمپ هوا در پروژه های فنی و مهندسی مصارف دیگری نیز می تواند داشته باشد.

خروجی هوا در این محصول به نحوی است که لوله های پلاستیکی آکواریوم به آن قابل اتصال است، و فقط حالت دمندگی هوا را دارد.

برای معرفی بیشتر و بهتر توانایی های این موتور پمپ شما را دعوت می کنیم به مشاهده فیلم و توضیحات علمی در سایت دپارتمان فنی پژوهشگران:

[description_short] =>

موتور پمپ هوا کوچک و ارزان قیمت که با وزن کم خود 90کیلو پاسکال فشار ایجاد می کند ، مناسب برای تجهیزات پزشکی و...

[quantity] => 1 [minimal_quantity] => 1 [available_now] => [available_later] => [price] => 79900 [additional_shipping_cost] => 0.00 [wholesale_price] => 40.000000 [on_sale] => 0 [online_only] => 0 [unity] => [unit_price] => 0 [unit_price_ratio] => 0.000000 [ecotax] => 0.000000 [reference] => 130701012 [supplier_reference] => [location] => [width] => 0.000000 [height] => 0.000000 [depth] => 0.000000 [weight] => 150.000000 [ean13] => 13070004 [upc] => 13070004 [link_rewrite] => موتور-پمپ-هوا-dc-مدل-map-1704 [meta_description] => موتور پمپ هوا کوچک و ارزان قیمت که با وزن کم خود 90کیلو پاسکال فشار ایجاد می کند ، مناسب برای تجهیزات پزشکی و... [meta_keywords] => [meta_title] => موتور پمپ باد/هوا DC مدل MAP-1704 [quantity_discount] => 0 [customizable] => 0 [new] => [uploadable_files] => 0 [text_fields] => 0 [active] => 1 [redirect_type] => 404 [id_product_redirected] => 0 [available_for_order] => 1 [available_date] => 0000-00-00 [condition] => new [show_price] => 1 [indexed] => 1 [visibility] => both [date_add] => 2016-06-24 15:19:47 [date_upd] => 2019-01-14 10:12:03 [tags] => Array ( [1] => Array ( [0] => motor [1] => پمپ [2] => pump [3] => pomp [4] => Air Pump [5] => موتور پمپ هوا [6] => موتور پمپ [7] => موتور پمپ DC [8] => موتور پمپ مدل MAP-1704 [9] => موتور هوا مدل MAP-1704 [10] => کمپرسور ) ) [id_tax_rules_group] => 0 [id_color_default] => 0 [advanced_stock_management] => 0 [out_of_stock] => 2 [depends_on_stock] => [isFullyLoaded] => 1 [cache_is_pack] => 0 [cache_has_attachments] => 0 [is_virtual] => 0 [cache_default_attribute] => 0 [category] => پمپ-آب-و-هوا [webserviceParameters:protected] => Array ( [objectMethods] => Array ( [add] => addWs [update] => updateWs ) [objectNodeNames] => products [fields] => Array ( [id_manufacturer] => Array ( [xlink_resource] => manufacturers ) [id_supplier] => Array ( [xlink_resource] => suppliers ) [id_category_default] => Array ( [xlink_resource] => categories ) [new] => Array ( ) [cache_default_attribute] => Array ( ) [id_default_image] => Array ( [getter] => getCoverWs [setter] => setCoverWs [xlink_resource] => Array ( [resourceName] => images [subResourceName] => products ) ) [id_default_combination] => Array ( [getter] => getWsDefaultCombination [setter] => setWsDefaultCombination [xlink_resource] => Array ( [resourceName] => combinations ) ) [id_tax_rules_group] => Array ( [xlink_resource] => Array ( [resourceName] => tax_rule_groups ) ) [position_in_category] => Array ( [getter] => getWsPositionInCategory [setter] => ) [manufacturer_name] => Array ( [getter] => getWsManufacturerName [setter] => ) [quantity] => Array ( [getter] => [setter] => ) [type] => Array ( [getter] => getWsType [setter] => setWsType ) ) [associations] => Array ( [categories] => Array ( [resource] => category [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) ) ) [images] => Array ( [resource] => image [fields] => Array ( [id] => Array ( ) ) ) [combinations] => Array ( [resource] => combinations [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) ) ) [product_option_values] => Array ( [resource] => product_options_values [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) ) ) [product_features] => Array ( [resource] => product_feature [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) [custom] => Array ( [required] => ) [id_feature_value] => Array ( [required] => 1 [xlink_resource] => product_feature_values ) ) ) [tags] => Array ( [resource] => tag [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) ) ) [stock_availables] => Array ( [resource] => stock_available [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) [id_product_attribute] => Array ( [required] => 1 ) ) [setter] => ) [accessories] => Array ( [resource] => product [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 [xlink_resource] => product ) ) ) [product_bundle] => Array ( [resource] => products [fields] => Array ( [id] => Array ( [required] => 1 ) [quantity] => Array ( ) ) ) ) ) [id] => 1012 [id_lang:protected] => 1 [id_shop:protected] => 1 [id_shop_list] => [get_shop_from_context:protected] => [table:protected] => product [identifier:protected] => id_product [fieldsRequired:protected] => Array ( [0] => price ) [fieldsSize:protected] => Array ( [reference] => 32 [supplier_reference] => 32 [location] => 64 [ean13] => 13 [upc] => 12 ) [fieldsValidate:protected] => Array ( [id_shop_default] => isUnsignedId [id_manufacturer] => isUnsignedId [id_supplier] => isUnsignedId [reference] => isReference [supplier_reference] => isReference [location] => isReference [width] => isUnsignedFloat [height] => isUnsignedFloat [depth] => isUnsignedFloat [weight] => isUnsignedFloat [quantity_discount] => isBool [ean13] => isEan13 [upc] => isUpc [cache_is_pack] => isBool [cache_has_attachments] => isBool [is_virtual] => isBool [id_category_default] => isUnsignedId [id_tax_rules_group] => isUnsignedId [on_sale] => isBool [online_only] => isBool [ecotax] => isPrice [minimal_quantity] => isUnsignedInt [price] => isPrice [wholesale_price] => isPrice [unity] => isString [additional_shipping_cost] => isPrice [customizable] => isUnsignedInt [text_fields] => isUnsignedInt [uploadable_files] => isUnsignedInt [active] => isBool [redirect_type] => isString [id_product_redirected] => isUnsignedId [available_for_order] => isBool [available_date] => isDateFormat [condition] => isGenericName [show_price] => isBool [indexed] => isBool [visibility] => isProductVisibility [advanced_stock_management] => isBool [date_add] => isDateFormat [date_upd] => isDateFormat ) [fieldsRequiredLang:protected] => Array ( [0] => link_rewrite [1] => name ) [fieldsSizeLang:protected] => Array ( [meta_description] => 255 [meta_keywords] => 255 [meta_title] => 128 [link_rewrite] => 128 [name] => 128 [available_now] => 255 [available_later] => 255 ) [fieldsValidateLang:protected] => Array ( [meta_description] => isGenericName [meta_keywords] => isGenericName [meta_title] => isGenericName [link_rewrite] => isLinkRewrite [name] => isCatalogName [description] => isCleanHtml [description_short] => isCleanHtml [available_now] => isGenericName [available_later] => IsGenericName ) [tables:protected] => Array ( ) [image_dir:protected] => [image_format:protected] => jpg [def:protected] => Array ( [table] => product [primary] => id_product [multilang] => 1 [multilang_shop] => 1 [fields] => Array ( [id_shop_default] => Array ( [type] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [id_manufacturer] => Array ( [type] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [id_supplier] => Array ( [type] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [reference] => Array ( [type] => 3 [validate] => isReference [size] => 32 ) [supplier_reference] => Array ( [type] => 3 [validate] => isReference [size] => 32 ) [location] => Array ( [type] => 3 [validate] => isReference [size] => 64 ) [width] => Array ( [type] => 4 [validate] => isUnsignedFloat ) [height] => Array ( [type] => 4 [validate] => isUnsignedFloat ) [depth] => Array ( [type] => 4 [validate] => isUnsignedFloat ) [weight] => Array ( [type] => 4 [validate] => isUnsignedFloat ) [quantity_discount] => Array ( [type] => 2 [validate] => isBool ) [ean13] => Array ( [type] => 3 [validate] => isEan13 [size] => 13 ) [upc] => Array ( [type] => 3 [validate] => isUpc [size] => 12 ) [cache_is_pack] => Array ( [type] => 2 [validate] => isBool ) [cache_has_attachments] => Array ( [type] => 2 [validate] => isBool ) [is_virtual] => Array ( [type] => 2 [validate] => isBool ) [id_category_default] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [id_tax_rules_group] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [on_sale] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [online_only] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [ecotax] => Array ( [type] => 4 [shop] => 1 [validate] => isPrice ) [minimal_quantity] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedInt ) [price] => Array ( [type] => 4 [shop] => 1 [validate] => isPrice [required] => 1 ) [wholesale_price] => Array ( [type] => 4 [shop] => 1 [validate] => isPrice ) [unity] => Array ( [type] => 3 [shop] => 1 [validate] => isString ) [unit_price_ratio] => Array ( [type] => 4 [shop] => 1 ) [additional_shipping_cost] => Array ( [type] => 4 [shop] => 1 [validate] => isPrice ) [customizable] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedInt ) [text_fields] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedInt ) [uploadable_files] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedInt ) [active] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [redirect_type] => Array ( [type] => 3 [shop] => 1 [validate] => isString ) [id_product_redirected] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 [validate] => isUnsignedId ) [available_for_order] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [available_date] => Array ( [type] => 5 [shop] => 1 [validate] => isDateFormat ) [condition] => Array ( [type] => 3 [shop] => 1 [validate] => isGenericName [values] => Array ( [0] => new [1] => used [2] => refurbished ) [default] => new ) [show_price] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [indexed] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [visibility] => Array ( [type] => 3 [shop] => 1 [validate] => isProductVisibility [values] => Array ( [0] => both [1] => catalog [2] => search [3] => none ) [default] => both ) [cache_default_attribute] => Array ( [type] => 1 [shop] => 1 ) [advanced_stock_management] => Array ( [type] => 2 [shop] => 1 [validate] => isBool ) [date_add] => Array ( [type] => 5 [shop] => 1 [validate] => isDateFormat ) [date_upd] => Array ( [type] => 5 [shop] => 1 [validate] => isDateFormat ) [meta_description] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isGenericName [size] => 255 ) [meta_keywords] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isGenericName [size] => 255 ) [meta_title] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isGenericName [size] => 128 ) [link_rewrite] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isLinkRewrite [required] => 1 [size] => 128 [ws_modifier] => Array ( [http_method] => 2 [modifier] => modifierWsLinkRewrite ) ) [name] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isCatalogName [required] => 1 [size] => 128 ) [description] => Array ( [type] => 6 [lang] => 1 [validate] => isCleanHtml ) [description_short] => Array ( [type] => 6 [lang] => 1 [validate] => isCleanHtml ) [available_now] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => isGenericName [size] => 255 ) [available_later] => Array ( [type] => 3 [lang] => 1 [validate] => IsGenericName [size] => 255 ) ) [associations] => Array ( [manufacturer] => Array ( [type] => 1 ) [supplier] => Array ( [type] => 1 ) [default_category] => Array ( [type] => 1 [field] => id_category_default [object] => Category ) [tax_rules_group] => Array ( [type] => 1 ) [categories] => Array ( [type] => 2 [field] => id_category [object] => Category [association] => category_product ) [stock_availables] => Array ( [type] => 2 [field] => id_stock_available [object] => StockAvailable [association] => stock_availables ) [l] => Array ( [type] => 2 [field] => id_product [foreign_field] => id_product ) ) [classname] => Product ) [update_fields:protected] => [base_price] => 79900.000000 [specificPrice] => ) 1

مشخصات

نام برندMitsimi
مدلMAP-1704
ساختژاپن
وزن56 گرم
ابعاد68x27x27 میلیمتر
ولتاژ ورودی6 الی 12 ولت
ولتاژ کاری6 ولت
جریان0.45 آمپر در 6 ولت
فشار90KPa

توضیحات

این پمپ کوچک ولی قدرتمند، برای مصارف پزشکی طراحی شده است، در واقع در دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ فشار خون و... از این پمپ استفاده می گردد، با این حال یک پمپ هوا در پروژه های فنی و مهندسی مصارف دیگری نیز می تواند داشته باشد.

خروجی هوا در این محصول به نحوی است که لوله های پلاستیکی آکواریوم به آن قابل اتصال است، و فقط حالت دمندگی هوا را دارد.

برای معرفی بیشتر و بهتر توانایی های این موتور پمپ شما را دعوت می کنیم به مشاهده فیلم و توضیحات علمی در سایت دپارتمان فنی پژوهشگران:

محصولات مشابه

خریداران محصول فوق، کالاهای زیر را نیز خریده اند

نظرات کاربران

سعید 1397-08-18

پمپ هوا

من از جمهوری خریدم 35 تومن

  پشتیبانی ف 1397-03-16

  در پاسخ به مهدی عزیز

  دوست عزیز تازه این قیمتی که الان مشاهده می کنید مربوط به قبل از گرانی هاست و این قیمت اگر دوباره کالا خریداری شود حدودا دوبرابر میشود.

  پس اکنون گران که نیست بلکه بسیار ارزان است، نسبت به وارادات جدید!

  اینکه شما فرمودید چرا اینقدر گران فلان و بهمان، مطمئن هستم که تفاوت فنی و کیفی این کالا را نمی دانید!
  این محصول دائم کار بوده و با توجه به کیفیت بالا در صنایع پزشکی کاربرد فراوانی دارد.

   مهدی 1397-03-13

   موتور دی سی

   چرا اقدر گرونه؟ اخه مگه چیداره که اقدر گرون میدیدن؟ مطمنا کشور سازندش اقدر سود نمیکنه که شما ها میکنید

    علیزاده 1397-02-05

    معلق بودن

    باید تست بشه!
    ولی پمپ قوی ای هست من واسه تعمیرات دستگاه های فشارسنج استفاده می کنم!

     سهیل 1397-02-02

     تعلیق

     با سلام این پمپ میتونه توپ پینگ پونگ رو توی یه لوله به ارتفاع دلخواه معلق نگهداره؟

      خدمات فروشگاه 1397-01-20

      در پاسخ به رضا

      با سلام و احترام
      بله مدلهای زیادی در سایت هست که نیاز شما رو برطرف می کنه!
      بله ارسال در مشهد نیز داریم!
      می تونید از خود فروشگاه حضوری نیز خرید کنید!

       reza 1397-01-19

       موتور براشلس

       سلام . سایت خوب و جامعی دارید . ایا موتور براشلس توانایی مکش قدرت مند رو دارد . مثل موتورهای جاروبرقی .. ؟ چچچچچچه مدلی لطفا ....
       متشکرم. ضمنا اگر کلیه وسایل مورد نیاز را سفارش بدهم به ادرسم در مشد ارسال میکنید?

        اسکای 1396-11-25

        موجود شدن

        خواهشا من به این وسیله احتیاج دارم لطفا موجودش کنید

         امیر 1396-07-02

         سلام وقت شما بخیر

         ببخشید خواستم بپرسم چند وات هست این پمپ و چند لیتر در دقیقه میتونه تولید هوا داشته باشه؟ من واسه کیسه باد صندلی ماشین میخوام استفاده کنم

          پمپ آب و هوا

          سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

          سبد خرید من

          هیچ محصولی وجود ندارد

          پسکرایه! ارسال
          0 تومان مجموع

          ثبت سفارش مشاهده

          محصولات با تخفیف ویژه

          محصولات پرفروش

          مجوزهای الکترونیکی

          logo-samandehi