Close

با توجه به نوسانات شدید ارز در راستای حمایت از حقوق مشتری، سفارشات پس از ثبت درخواست، تایید نهایی موجودی و قیمت خواهند شد، لذا هر گونه تغییر احتمالی در صورتحساب را قبل از تایید سفارش توسط سایت و پرداخت وجه می پذیرم! بدیهی است فقط پس از تایید سایت و پرداخت وجه فروشگاه ملزم به ارائه اجناس می‌باشد!

در صورتی که قیمت کمتری برای هر یک از اجناس دارید، در هنگام ثبت خرید جهت اعمال در سایت از طریق قسمت پیام اطلاع دهید.


Close